BAZA WIEDZY

www.ironsky.pl_zdjecia_z_drona.jpg
Więcej informacji o prawie lotniczym dla UAV znajdziesz w linku >> TUTAJ<<

Rejon Informacji Powietrznej (FIR) to przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa.

Polski rejon informacji powietrznej FIR EPWW (inaczej FIR Warszawa) obejmuje przestrzeń powietrzną nad polskim obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym (polską przestrzenią powietrzną), oraz tę przestrzeń nad wodami pełnego morza (Bałtyku), w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego (ATS). Rejon informacji powietrznej EPWW jest podzielony zgodnie z ustawą „Prawo Lotnicze” na przestrzeń powietrzną kontrolowaną i niekontrolowaną.

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA KONTROLOWANA

Przestrzeń powietrzna kontrolowana jest przestrzenią, w której wszystkim statkom powietrznym (SP) zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni ICAO. Klasy przestrzeni powietrznej, zwane też przestrzeniami powietrznymi służb ruchu lotniczego definiuje się jako przestrzenie o określonych wymiarach, oznaczone alfabetycznie, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których są ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy wykonywania operacji lotniczych. Przestrzeń powietrzna kontrolowana w FIR Warszawa sklasyfikowana jest jako przestrzeń powietrzna klasy C.

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA NIEKONTROLOWANA

Przestrzeń powietrzna niekontrolowana w FIR Warszawa sklasyfikowana jest jako przestrzeń klasy G. Przestrzeń powietrzna klasy G w EPWW obejmuje przestrzeń powietrzną od GND – FL 095 poza przestrzenią kontrolowaną oraz strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ).

Zgłoszenie przeprowadzenia lotów UAV

Formularz można pobrać tu:

http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24
Tel.: (+ 48 22) 574-57-25

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Mapa Polskiej przestrzeni powietrznej AIP

Elementy przestrzeni/AUP bieżący oraz jutrzejszy kliknij tu:

http://www.amc.pata.pl/index.php?menu_lewe=aup&lang=_pl&opis=amc_aup

Mapa Polskiej przestrzeni powietrznej AIP

Słownik skrótów i znaczeń

Zastanawiasz się co oznaczają skróty w tematach o dronach? Poznaj najczęściej stosowane skróty i oznaczenia w branży:

 • UAVO – (ang. Unnamend Aircraft Vehicle Operator) operator bezzałogowego statku powietrznego.
 • UAV –(ang. Unnamend Aircraft Vehicle) bezzałogowy statek powietrzny
 • VLOS – (ang. Visual Line of Sight) operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy
 • z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód.
 • BVLOS – (ang. Beyond Visual Line of Sight) operacje poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • UAS - (ang. Unmanned Aircraft System) system, w skład którego wchodzi: dron, system kontroli, połączenie służące do kontrolowania drona oraz pozostałe wyposażenie drona)
 • AUVSI – (ang. Association for Unmanned Vehicle Systems Internationa) Międzynarodowe Stowarzyszenie Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • ICAO – (ang. International Civil Aviation Organization) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
 • EASA – (ang. European Aviation Safety Agency) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 • OSD – (ang. on screen display) wyświetlanie na ekranie
 • FPV – (ang. first person view) widok z perspektywy pierwszej osoby
 • FC –(ang. flight control) kontroler lotu
 • ARF (ang. almost ready to fly) – sama rama z silnikami i kontrolerami
 • PNP (ang. plug and play) – zestaw umożliwiający lot drona
 • RTF (ang. ready to fly) – zestaw pozwalający na lot i sterowanie dronem
 • LRS – (ang. Long Range System) system dalekiego zasięgu
 • VFR – (ang. Visual Flight Rules) zasady lotu z widocznością
 • IFR – (ang. Instrumental Flight Rules) zasady lotu według wskazań przyrządów
 • FIR – (ang. Flight Information Region) rejon informacji lotniczej
 • ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • FIS – Służby Informacji Powietrznej
 • BSP - Bezzałogowy Statek Powietrzny
 • BSR – bezzałogowy samolot rozpoznawczy
 • BSL - Bezzałogowy Statek Latający
 • S - samolot
 • H - śmigłowiec
 • MR - wielowirnikowiec
 • AS - sterowiec
 • O - inny bezzałogowy statek powietrzny
 • Bicopter – dron z 2 śmigłami
 • Tricopter – dron z 3 śmigłami
 • Quadrocopter – dron z 4 śmigłami
 • KIT – rama multicoptera
 • Outrunner - silnik z ruchomą obudową zewnętrzną
 • Inrunner – silnik z ruchomym wałem wewnętrznym
 • Aparatura – urządzenie sterujące dronem
 • RX - odbiornik
 • TX - Nadajnik
 • mW - moc wyjściowa np. nadajnika
 • ESC – regulator, urządzenie sterujące prędkością silnika bezszczotkowego

Zaufali Nam

tvn 24
Ubezpiecz drona
Aero festival
Leszno
ULC
Infodron
Hunters
Straż Pożarna
Świat dronów
Systemia
Straż Graniczna
Sano
Buk
Instal Compact

InfoDron

Sklep z dronami i modelami RC. Profesjonalne zdjęcia i filmy z drona. Budowa, serwis i naprawa dronów. Reklama i usługi z drona. 
Polskie Centrum Szkolenia Operatorów Dronów / Pilotów RPAS - Szkolenia UAVO Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Leszno, Gniezno, Piła, Bydgoszcz, Warszawa.
Dariusz Wąsowicz tel: 519 410 610 | Jakub Andraszyk tel: 663 944 151 I email: biuro@ironsky.pl
2016 © Copyright www.IronSky.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.